Wegens een overlast aan spam is dit formulier tijdelijk buiten gebruik

facebook Able2Sport


Able2Sport werd opgericht met als doel: mensen met een lichamelijke beperking aan te zetten om aan sport te doen. Elk persoon moet de mogelijkheid hebben om zijn/haar sport te beoefenen en dit op gelijk welke wijze. Ons ideaal is een gelijkschakeling van alle kosten voor het uitoefenen van een sport of het nu gaat over een valide persoon of een minder valide persoon.VZW Able2Sport gaat hiervoor een aantal activiteiten ontplooien zoals:

- het organiseren van, sportstages en alle andere manifestaties
- alle verschillen in kosten wegwerken/ of beperken tussen valide en minder valide mensen die zich moeten verplaatsen om hun sport te beoefenen.
- het werven van fondsen om de sportbeoefening van mensen met een handicap mogelijk te maken

Om deze doelstellingen te bereiken zal worden getracht om een netwerk op te zetten van preferente partners die een label zullen ontvangen.